Управление на процеси

х

  v  Дефиниране на работните процеси

 

  v  Документиране на работните процеси

 

  v  Внедряване на методологията Kanban

 

360° анализ
на информационни технологии

 

Включва всички аспекти на управление на ИТ:

 

 v  Финансов

 

 v  Правен

 

 v  Бизнес

 

 v  Човешки ресурси

 

 v Технически

 

Информационна сигурност 

 

 

 v  Откриване и оценка на уязвимости

 

 v  Тестове за пробиви в сигурността

 

 v  Анализ на информационни системи 

 

 v  Оценка на риска

 

     

.

Проектиране и внедряване на бизнес интелигентни системи

 

  v  Избор на технология

 

  v  Внедряване на решението

 

  v  Поддръжка и развитие

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINITI

IT решения.
      Без изненади.

 

 

 

Управление на проекти

 

 

  v  Планиране

 

  v  Организационен модел

 

  v  Управление на промяната

 

  v  Координация и управление на екипи

 

  v  Контрол и отчетност на извършените  дейности

 

  

 
 

Развойна дейност
като изнесена услуга

 

 v  Наемане и управление на екип

 

 v  Организиране и управление на процеса по производство на софтуер

 

 v  Контрол на качеството


 v  Високо ниво на защита на произведения софтуер съгласно най-добрите практики

 

Проектиране и внедряване
на информационни системи

 

   v  Анализ и дизайн
 

   v  Архитектура
 

   v  Миграция на данни

 

   v  Извършване на тестове

 

   v  Обучение

 

   v  Пускане в действие

 

   v  Поддръжка

 

    

© 2015 ITINITI